သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြကို လမ္းဖြင့္ေပးပါ

ဓါတ္ပံု- ရဲရင့္ေက်ာ္
ဒါနဲ႔စကားမစပ္ေျပာရဦးမယ္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းမွာ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု
ႀကီးကို ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ေရနံေျမသပိတ္တပ္ႀကီးဟာလည္း ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ လမ္းရြာကေန ရန္
ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေျခလ်င္ခ်ီတက္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ သပိတ္စခန္းခ်ခဲ့တာပါ။ တိုင္းတပါး
သားအစိုးရ၊ ကိုလိုနီအစိုးရ၊ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ေခတ္တုန္းကေတာင္ ေရနံေျမအလုပ္သ
မားသပိတ္တပ္ႀကီးဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အေရာက္ခ်ီတက္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအစိုး
ရက အဲဒီအလုပ္သမားသပိတ္တပ္ႀကီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ေအးခ်မ္း
သာယာေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ လူသိရွင္ၾကားေျပာခဲ့တာ မေတြ႕ရဘူး။
အဲဒါ တိုင္းတပါးသားအစိုးရေနာ္။ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရေနာ္။ ေနာက္ အဲဒီတုန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေနာ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ရုံးေတြအားလံုး ရန္ကုန္မွာရုံးစိုက္တာေနာ္။ အဲ
ဒီေခတ္တုန္းက အင္တာနက္မရွိဘူး။ ေဖ့စ္ဘုတ္မရွိဘူး။ ကင္မရာေတြဒီေလာက္မေကာင္းဘူး။ အဲ
ဒီကာလမွာေတာင္ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီအဂၤလိပ္အစိုးရက ေရနံေျမသပိတ္တပ္ႀကီးကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ပံုဟာ
အေတာ့္ကို လူႀကီးလူေကာင္းဆန္၊ ယဥ္ေက်းတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ က်ေနာ္ေမးခ်င္တာက ဘာျဖစ္
လို႔ ကိုယ့္လူမ်ဳိးအစိုးရ၊ ျမန္မာအစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေခတ္က်မွ ဘာျဖစ္လို႔ ရမယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွာေနရ
တာလည္း။ ခင္ဗ်ားတို႔က်ေနာ္တုိ႔ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီအစိုးရလို႔ေျပာတဲ့ အဂၤလိပ္ကေတာင္ သေဘာ
ထားႀကီးႀကီး၊ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ ျပဳမူႏိုင္ခဲ့ပါလ်က္နဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြကို
လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္၊ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ရင္မဆိုင္ရဲရတာလဲ။ လမ္းလံုး၀မေလွ်ာက္ရဘူး။
အလံမလႊင့္ရဘူး။ သီခ်င္းမဆို၊ သီခ်င္းမဖြင့္ရဘူး လို႔ ဘာျဖစ္လို႔ အာဏာရွင္ေလသံေတြနဲ႔အမိန္႔
ေပးေနရတာလဲ။ အမ်ဳိးသားပညာေရးသပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားစစ္ေၾကာင္းကို မနက္ျဖန္၊ သဘက္ခါမွာ အၿပီးသတ္ႏိုင္ဖို႔၊ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေန႔မွာ သေဘာမတူႏိုင္ရတာလဲ။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္
မ်က္ႏွာျဖဴအစိုးရေတာင္မွ ကိုလိုနီေခတ္တုန္းက မထုတ္ခဲ့ဘူးတဲ့ အမိန္႔၊ စည္းကမ္းေတြထုတ္
တာ လံုးလံုးေၾကာင္းက်ဳိးမဆီေလ်ာ္ပါ။ ပိုသိေအာင္ေျပာျပခ်င္တာက၊ ေရနံေျမသပိတ္ေခတ္
တုန္းက လမ္းမွာ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ထားတာေတာင္ ရန္ကုန္အေရာက္ သပိတ္တပ္ႀကီးဟာခ်ီ
လာႏိုင္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္နားမလည္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနပါ
တယ္ဆိုတဲ့ အစိုးရက နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရေလာက္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးအေပၚ နားမလည္ႏိုင္၊ သေဘာထား
မႀကီးႏိုင္ရတာလဲ။ အေျမာ္အျမင္မရွိရတာလဲ။ ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူတယ္ဆိုတဲ့လႊတ္ေတာ္ေတြ
ကေရာ ဘာျဖစ္လို႔ ႏႈတ္ဆိတ္ေနရတာလဲ။ အမွတ္မမွားဘူးဆိုရင္ အဂၤလိပ္အစိုးရေခတ္ ပါလီ
မန္လိုမွာေတာင္ ဗမာအမတ္ေတြက ေရနံေျမသပိတ္အေၾကာင္း ေမးခြန္းေတြေမး၊ တိုက္တြန္း
တာေတြလုပ္ခဲ့ႏိုင္ေသးတယ္။ အခုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဘာျဖစ္လို႔ ေက်ာက္ ဆစ္ရုပ္ေတြ ျဖစ္ေနရတာလဲ။ သတင္းမီဒီယာေတြက တာ၀န္ေက်လ်က္ပါ။ အရပ္ဘက္လူမႈ
အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုကလည္း တာ၀န္ေက်လ်က္ပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕က လႊဲရင္ေပါ့။ ပြဲစားအျဖစ္ ၾကား
၀င္ဖုိ႔အားထုတ္ေနတဲ့သူေတြလည္း ရွိေကာင္းရွိေနမွာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီေန႔ တေပါင္းလျပည့္
ေန႔၊ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မွာ အစိုးရနဲ႔အာဏာပိုင္ေတြက ေက်ာင္းသားေတြကို လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္တာ
ျမင္ခ်င္စမ္းပါဘိတယ္ဗ်ာ။

ေလးစားလ်က္-

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
https://www.facebook.com/yan.m.thein

ဓါတ္ပံု- ရဲရင့္ေက်ာ္

ေရႊျပည္သာ ဆႏၵျပအလုပ္သမားေတြကုိ ရဲတပ္ဖဲြ႕နဲ႕လူတစ္ခ်ိဳ႕က ရိုုက္နွက္ဖမ္းဆီး

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္က လစာတိုးေပးဖို႔ ေရႊျပည္သာကေန ဆူးေလဘုရားအထိ လမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵျပၾကတဲ့ အလုပ္သမား တစ္ရာေက်ာ္ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြက ဒညင္းကုန္း သံလမ္းဆံုအေရာက္ မနက္ ၁၀ နာရီေလာက္မွာ ပိတ္ဆိုတားဆီးခဲ့ပါတယ္။ ေန႔လယ္ပိုင္းမွာ ရန္ကုန္တုိင္း လံုျခံဳေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ဝင္းနဲ႔ ညိွႏိႈင္းခဲ့ေပမဲ့ အဆင္မေျပခဲ့ပါဘူး။

ညေန ၅ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ အဲဒီအလုပ္သမားတစ္ရာေက်ာ္ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္နဲ႔ ရပ္ကြက္အတြင္းက လူတခ်ိဳ႕ပူးေပါင္းၿပီး ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးၿပီး ထရပ္ကားေတြနဲ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့တယ္လို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သူ အလုပ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ မဇာဏီထြဏ္းက တင္ျပထားပါတယ္။ေရႊျပည္သာစက္ရံုု ၃ ရံုုက အလုုပ္သမ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ဟာ သူတိုု႕ေတာင္းဆိုုေနတဲ့ တစ္ရက္ေန႕ေၾကး ၅၅၀ က်ပ္တိုုးေပးဖုုိ႕ကိုု အလုုပ္ရွင္က မလိုုက္ေလ်ာတာေၾကာင့္ ဒီေန႕ ဆူးေလအထိ ခ်ီတက္ဖိုု႕လမ္းေလ်ွာက္လာရာမွာ ဒညင္းကုုန္းမွာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ရဲ႕ ပိတ္ဆိုု႕မွုုကိုု ခံလိုုက္ရပါတယ္။

ညေန ၅နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ အဲဒီအလုုပ္သမေတြကိုု ရဲတပ္ဖဲြ႕နဲ႕လူတစ္ခ်ိဳ႕က ရိုုက္နွက္ဖမ္းဆီးျပီး ကားေတြနဲ႕ေခၚေဆာင္သြားတယ္လိုု႕ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသူ အလုုပ္သမေတြက ေျပာပါတယ္။

ေရႊျပည္သာ ဆႏၵျပအလုပ္သမားေတြ တားဆီးခံရ

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ရွိ Costec နဲ႔ Ford Glory စက္ရံုနွစ္ရံုက အလုပ္သမားေတြဟာ လုပ္ခလစာညွိႏႈိင္းမႈ မေျပလည္တာေၾကာင့္ ဒီေန႔ ေရႊျပည္သာကေန ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမကို လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္လာခဲ့ပါတယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆႏၵျပသူေတြကို ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ဒညင္းကုန္းလမ္းဆံုမွာ တားဆီးပိတ္ဆုိ႔ထားလိုက္ပါတယ္။ Photo: Aung Ko Ko/ RFA

RFA Burmese

 

လႊတ္ေတာ္ၾကားနာပြဲ ဗကသကုိယ္စားလွယ္ ၈ ဦးတက္မည္မဟုတ္


ပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ၾကားနားပြဲကို လက္ပံတန္းမွာ တားဆီးခံေနရတဲ့အတြက္ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေက်ာင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ ၈ ဦး တက္ေရာက္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဗကသရဲ့ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္အရ ေပးပို႔ထားတဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ  ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ၾကားနာဖုိ႔  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဖိတ္ေခၚထားတာျဖစ္ၿပီး အစီအစဥ္အရ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွွယ္  ၂၀ ဦးက  မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ မွာ ပထမဆံုး စတင္ၾကားနာရမွာ။

လက္ရွိပဲခူးတိုင္း လက္ပံတန္းမွာ ရဲလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ပိ္တ္ဆို႔တားဆီးခံေနရတဲ့အတြက္ မသြားနုိင္ဘူးလုိ႔ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္း ဗကသ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“က်မတုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ ၆ ဦးေပါင္း ၂ ဦး အားလုံး ၈ ဦးက သြားမွာမဟုတ္ဘူး။ က်မတုိ႔ ဒီမုိကေရစီပညာေရး ပင္မ သပိတ္ေမွာက္စစ္ေၾကာင္းကို ကိုယ္စားျပဳထားတ့ဲ ကုိယ္စား လွယ္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ က်မတုိ႔ လက္ပံတန္းမွာ ပိ္တ္ဆုိ႔ခံရတဲ့အတြက္္ က်မတုိ႔က သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ က်မတုိ႔ေက်ာင္းသားေတြအားလုံး လုံလုံၿခံဳၿခံဳနဲ႔ အခ်က္ ၈ ခ်က္နဲ႔အတူ ရန္ကုန္ကုိျပန္မယ္။ ၿပီးရင္ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ့္ယာကို ေအးေအးေဆးေဆးျပန္ေရာက္မွသာ က်မတုိ႔ဒီၾကားနာပြဲကုိ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ အစုိးရရဲ့ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးမႈေၾကာင့္ က်မတုိ႔ မသြားႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။”

ဗကသေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္ေတြ မသြားေရာက္ႏိုင္ေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီပညာေရး လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီက ကုိနန္းလင္းနဲ႔ အဖြဲ႔ေတြကေတာ့ ၾကားနာပြဲတက္ေရာက္ဖို႔ ေနျပည္ေတာ္ကို သြားေနပါၿပီ။

ဒီလုိသြားေရာက္ရတာဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး မ်က္ျခည္မျပတ္ေအာင္ ျဖစ္ၿပီး   ဗကသ ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ စီစဥ္ေပးမႈနဲ႔သြားတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ကုိနန္းလင္းက ေျပာပါတယ္။

“ဒီလုိပါ ဗကသ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက သူတုိ႔ မလုိက္ႏုိင္ေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးလုိက္ပါတယ္။ သူတုိ႔က ဒီမွာ ဒီလုိျဖစ္တဲ့အတြက္ မသြားႏုိင္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က အေစာႀကီးကတည္းကုိက သပိတ္ေမွာက္တယ္ဆုိတာက  လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒတခု ျပန္ျပင္ခ်င္ ျဖစ္တယ္။ ဆုိေတာ့ လြတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိေတာ့ မ်က္ျခည္ျပတ္ခံလုိ႔မရဘူး။ အဲဒီအတြက္ သူတုိ႔ေတြ မသြားႏုိင္ေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိသြားပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးတယ္ဆုိတာကုိ ေျပာလုိ႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။”

အခု လႊတ္ေတာ္သြားတဲ့သူေတြဟာ  ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈဦးေဆာင္ေကာ္မတီအေနနဲ႔ သြားတာျဖစ္ၿပီး ကုိနန္းလင္းနဲ႔အတူ ၉ ဦး ပါ၀င္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မုိးကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ၾကားနာပြဲမွာ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အေရအတြက္က အေရးမႀကီးဘဲ  ကုိယ္စားျပဳတဲ့သူ ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

“အေယာက္ ၂၀ ျပည့္ဖုိ႔က သိပ္အေရးမႀကီးပါဘူး။ ဘယ္ႏွေယာက္ပဲလာလာေပါ့။ သူတုိ႔အဖြဲ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ပုဂၢိဳလ္လာရင္ၿပီးတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ လာမ်ားေလ သူတုိ႔မွာ အႀကံဉာဏ္ပုိရေလ။ ပုိၿပီးတင္ျပႏုိင္ေလ။ ပုိၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေလေပါ့။ အဲဒါ သူတုိ႔ကုိေတာ့ အျပည့္အ၀ လာေစခ်င္တယ္ေလ။”

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၾကားနာမယ့္ အစီအစဥ္ကို မတ္ ၅ ရက္ေန႔ကေန ၁၅ ရက္အထိျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး   သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား၊ ပညာေရးကြန္ရက္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ အပါအ၀င္ အစုအဖြဲ႔ ၆ ဖြဲ႔က   အေယာက္ ၂၀ စီ သီးျခား ၾကားနာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

By ေနာ္ႏိုရင္း(ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no

ေကာ့စမြီကၽြန္း ျမန္မာလူငယ္အသတ္ခံရမႈ ထိုင္းလူငယ္ ၃ ဦးကို ဖမ္းဆီး

အခင္းျဖစ္ပြားမႈ ျပန္လည္သရုပ္ေဖာ္ျပသစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – khaosod)
ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဆူရတ္ဌာနီခရိုင္ ေကာ့စမြီကၽြန္းမွာ ျမန္မာ အလုပ္သမား လူငယ္တဦး အသတ္ခံရတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  လူငယ္ ၃ ဦးကို ဖမ္းဆီး လိုက္တယ္လို႔  ေခါင္ဆြတ္ထိုင္း သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္  ႏိုင္းဖန္းလြန္း ေခၚ ႏိုင္းကိန္၊ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ႏိုင္းပီယနဲ႔ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ႏိုင္းေတယ တို႔ ၃ ဦးကို လူသတ္မႈ ျဖစ္တဲ့ညက ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာကေန ဖမ္းယူထားတဲ့ အေထာက္အထား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြအရ မတ္ ၃ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးလိုက္တာလို႔  ေကာ့စမြီၿမိဳ႕နယ္   ေဘာ္ဖြတ္ရဲစခန္းက စခန္းမွဴး ေထး၀စ္ ပလိန္႔ဆြတ္က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။

ဖမ္းဆီးရသူ လူငယ္ ၃ ဦးကလည္း လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ၾကၿပီး မတ္ ၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲအခ်ိန္က လူသတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ရာ ေနရာ ၅ ခုမွာ ျပန္လည္ သရုပ္ေဖာ္ ျပသခဲ့တယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါ တယ္။

တရားခံ ထိုင္းလူငယ္ ၃ ဦးတို႔ ထြက္ဆိုခ်က္အရ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔ မနက္က သူတို႔ ၃ ဦး ဆိုင္ကယ္ကိုယ္စီနဲ႔ ခဲမ့္ဘီယာဆိုင္ကအျပန္ ဖူးခ်၀ိုင္စားေသာက္ဆိုင္အနီးမွာ ေသဆံုးသူ သက္စိုးရဲ႕ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ တိုက္မိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

သက္စိုးက တိုက္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားတဲ့အတြက္ သူတို႔ ၃ ဦးအေနာက္က လိုက္သြားၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး ဘတ္ ၅၀၀ ေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သက္စိုးက ေငြမပါတဲ့အတြက္ အိမ္မွာလိုက္ယူဖို႔ ေျပာေၾကာင္း၊ သူတို႔လည္း ဆိုင္ကယ္ ၂ စီးနဲ႔၊ ၁ စီးက သက္စိုးကို ဆိုင္ကယ္အလယ္မွာ တင္ၿပီးလိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊  ဒါေပမယ့္ ေမွာင္မည္းတဲ့ လမ္းၾကားထဲအေရာက္ သက္စိုးက သူတို႔ကို စတင္ရန္ျပဳတဲ့အတြက္ သူတို႔က ဗိုက္ကိုဓားနဲ႔ထိုးၿပီး လည္ပင္းကိုပါ လွီးျဖတ္ခဲ့တယ္လို႔  ၀န္ခံသြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သက္စိုးရဲ႕ အျပာေရာင္ဟြန္ဒါေ၀့ဖ္ဆိုင္ကယ္ကိုလည္း မဲ့နမ့္ရပ္ကြက္ အုန္းၿခံတခုထဲမွာ မီးရႈိ႕ခဲ့ၿပီး မီးေလာင္ထားတဲ့ ဆိုင္ကယ္ကိုလည္း သြားေရာက္ျပသခဲ့ေၾကာင္း၊ အျခားသက္ေသေတြအေနနဲ႔ သက္စိုးရဲ႕ အနက္ေရာင္ဂ်ာကင္အက်ႌနဲ႔ ခရမ္းေရာင္ ပိုလိုအက်ႌတထည္တို႔ပါ ရရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဆိုပါ လူငယ္ ၃ ဦးကို ေဘာ္ဖုတ္ရဲစခန္းက လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈ၊ လုယက္မႈ၊ ယာဥ္ (ဆိုင္ကယ္) အသံုးျပဳၿပီး အျပစ္က်ဴးလြန္မႈ၊ လူသတ္မႈ  စတဲ့ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ တရားဥပေဒအရ အေရးယူသြားမယ္လို႔ ရဲစခန္းတာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ အေျပာကို ကိုးကားၿပီး  ေခါင္ဆြတ္သတင္းမွာ ေဖာ္ျပသြားပါတယ္။

ေသဆံုးသူ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ရွိ ကိုသက္စိုးဟာ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မုရစ္ကေလး ရြာေန ဦးေမာင္၀င္းနဲ႔ ေဒၚစိုးတို႔ရဲ႔ သားအႀကီးဆံုး ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တမိသားစုလံုး ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လာလုပ္ေနတာပါ။

ရဲစခန္းက တရားခံဖမ္းမိတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ကို အေၾကာင္းမၾကားခဲ့သလို သရုပ္ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာကို သြားၾကည့္ဖို႔လည္း မဖိတ္ေခၚခဲ့ဘူးလို႔ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေမာင္၀င္းက ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ကို ရဲစခန္းက အေၾကာင္းမၾကားေတာ့ အဲဒီသရုပ္ျပတဲ့ဟာလည္း မၾကည့္ရပါဘူး။ သားနဲ႔ ေနာက္ဆံုး ဖုန္းအဆက္အသြယ္ရတဲ့ သူ႔မိန္းကေလးသူငယ္ခ်င္း ျဖဴျဖဴ၀င္းကိုလည္း အေၾကာင္းမၾကားပါဘူး။ အစတုန္းကေတာ့ ရဲစခန္းက ေခၚေမးပါေသးတယ္။ အခု ဘာလို႔ မေျပာလဲဆိုတာ နားမလည္ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေတာင္ တရားခံအစစ္ ဟုတ္ရဲ႕လားလို႔ သံသယရွိတယ္။”

ေကာ့စမြီက လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔၀င္ ကိုသန္းေရႊက အဖမ္းခံရတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ ထိုင္း ေလလြင့္လူငယ္ေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ ၃ ေယာက္ထဲက တဦးဟာ အရင္က ရခိုင္မိန္းကေလးတဦး နဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားတဦးဆီကေန ေငြလုခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ သူတို႔ဟာ အဖြဲ႔လိုက္ ေသာင္းက်န္းေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၃ ဦး ဖမ္းမိရံုနဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားတို႔ဘ၀ လံုၿခံဳမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဒီဗြီဘီကို ေျပာသြားပါတယ္။

ကိုသက္စိုးကို မတ္ ၅ ရက္ေန႔  ေဘာ္ဖြတ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ သၿဂႋဳဟ္မယ္လို႔  မိသားစုက ေျပာပါတယ္။

ေကာ့စမြီကၽြန္းမွာ ၅ ရက္အတြင္း ျမန္မာအလုပ္သမား ၂ ဦး အသတ္ခံခဲ့ရၿပီး အဲဒီ ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ရွိ မေခ်ာငယ္ငယ္နဲ႔ ကိုသက္စိုးတို႔ဟာလည္း မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ဘီလူးကၽြန္း မုရစ္ကေလးေက်းရြာ တရြာတည္းေန ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no

 

အၾကမ္းဖက္ဖို႕ အစီအစဥ္မရိွ (ရုပ္/သံ)


ရဲတပ္ဖဲြ႕အေနနဲ႕ ညိွနိွုင္းအေျဖရွာမွုကိုသာ ေစာင့္ဆိုင္းေနတာျဖစ္ျပီး အၾကမ္းဖက္ဖို႕ အစီအစဥ္မရိွေၾကာင္း လက္ပံတန္းျမိဳ႕က ဒီမိုကေရစီပညာေရး သပိတ္စစ္ေၾကာင္းနားမွာ တာ၀န္ယူထားတဲ့ အမွတ္ ၁၁ လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ခဲြ အၾကီးအကဲ ဒုတိယရဲမွူးၾကီး နႏၵာ၀င္းက အာအက္ဖ္ေအကို ဒီကေန႕ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

(ရိုက္ကူး ေက်ာ္ေဇာ၀င္း/RFA)
RFA Burmese

ေက်ာင္းသားသပိတ္ လူစုခဲြဖို႔ လံုျခံဳေရးက သတိေပး

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕မွာ ဒုတိယေျမာက္ေန႔ ထိုင္သပိတ္ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို လူစုခဲြဖို႔ အစိုးရက ဒီေန႔မနက္ ၁ဝ နာရီမွာ သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီပညာေရးသပိတ္စစ္ေၾကာင္းက ေက်ာင္းသားသပိတ္ သီခ်င္းမ်ားဖြင့္ၿပီး "အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္၊ သပိတ္ - သပိတ္ ေမွာက္ေမွာက္" ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကပါတယ္။ Photo: Kyaw Zaw Win/RFAလက္ပံတန္းၿမိဳ႕မွာ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ရဲေတြ ဒီေန႔မနက္ပိုင္းျမင္ကြင္း။ Photo: Kyaw Zaw Win/RFA


သံဆူးႀကိဳးအကာေတြ ခ်ထား

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕က ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို လူစုခြဲဖို႔ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕က သတိေပးလိုက္ၿပီး မေန႔ကမရွိတဲ့ သံဆူးႀကိဳးအကာေတြခ်ထားလိုက္ပါတယ္။

မေန႔ညကေန ဒီကေန႔မနက္အထိ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြအၾကား အျပန္အလွန္မုန္႔ေဝတာေတြ ေရေဝငွတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ Photo: Kyaw Zaw Win/RFA

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese

ေဒါနအေရွ႕ျခမ္းရွိ မူလတန္းစာသင္ေက်ာင္းသစ္ မီးေလာင္ခံရ

မီးမေလာင္ခင္ ေတြ႔ရေသာ ထီးကလိုးေသာ့ စာသင္ေက်ာင္းသစ္
မတ္လ ၃ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘဲြၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးကလုိးေသာ့ေက်းရြာတြင္ ေဒါနအေရွ႕ဘက္ ေဒသ အေျခစိုက္ ကရင္လူထု အေျချပဳကြန္ရက္ (KCBNG)မွ ဦးစီး၍ မၾကာမီက ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး သြားေသာ မူလတန္း အဆင့္ စာသင္ေက်ာင္းသစ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၂၆ရက္ေန႔က မီးေလာင္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။

၎မူလတန္းစာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမည္မေဖာ္လိုသူ (KCBNG)မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “မီးေလာင္တာကေတာ့ ေန႔လည္ ၂နာရီေလာက္မွာပါ။ ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ပရိေဘာဂေတြ အကုန္ပါတယ္။ အုတ္နဲ႔ဆိုေပမယ့္ တံခါးေဘာင္ေတြအေပၚက ဒိုင္းျမား ေတြက သစ္သားေတြဆိုေတာ့ အကုန္လံုးကို ေလာင္သြားတာ”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ အတည္ျပဳေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ထီးကလုိးေသာ့ေက်းရြာ မူလတန္းစာသင္ေက်ာင္းသစ္ မီးေလာင္ကၽြမ္း ပ်က္စီးသြားမႈအေပၚ အျဖစ္မွန္ သိရွိႏိုင္ရန္ ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း KCBNG ၏ အဆိုပါ တာ၀န္ရွိသူက ဆက္ေျပာသည္။

အက်ယ္ေပ ၈၀ႏွင့္ ၃၀ အက်ယ္အ၀န္းရွိၿပီး စာသင္ခန္း ၄ခန္း၊ သြပ္မိုးႏွင့္ အုတ္တို႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားကာ အဆိုပါေက်ာင္း မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ စာေရးခံု အစံု(၃၀)၊ ဗီ႐ို(၂) လံုး၊ ဆရာ၊ ဆရာမ ထိုင္ခံုႏွင့္ စာေရးခံု (၅)စံု၊ ေက်ာက္ သင္ပုန္း (၅)ခ်ပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ သန္႔စင္ခန္းတစ္လံုးပါ မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေက်ာင္းမီးေလာင္မႈအေပၚ ကရင္ပညာေရးဌာန(KED) တာ၀န္ခံျဖစ္သူ ပဒို ေစာလားေစးက “အခုကိစၥက ဘယ္လိုေၾကာင့္ ျဖစ္ တယ္ဆိုတာေတာ့ အတိအက် မသိရေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူမ်ားက ကိုယ့္အတြက္ ပညာေရးေတြ လာကူညီေပးတာ ဒီလိုျဖစ္ သြားတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ အစုိးရ၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA)တုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ တို႔ကို ရယူၿပီး Norwegian People’s Aid အကူအညီျဖင့္ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁၄သိန္းေက်ာ္ အကုန္က်ခံကာ အဆိုပါေက်ာင္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ၌ KCBNG က စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စဖန္းေရွာင္း
ေကအိုင္စီ - KIC News
http://kicnews.org

အစုိးရတပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တုိက္ပဲြတြင္ KNLA တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁ဦးေသ ၁ဦးဒဏ္ရာရ


မတ္ ၂ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ေခးပူအုပ္စုတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (ေကအဲန္ယူ) လက္ေအာက္ခံ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(KNLA)ႏွင့္္ အစုိးရ စစ္တပ္တုိ႔ၾကား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ရက္ေန႔က ရင္ဆိုင္တုိက္ပဲြ ျဖစ္ ပြားခဲ့ရာ KNLA တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး က်ဆံုးကာ တစ္ဦးမွာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ခုိ႔ေသာခုိစခန္း အေျခစုိက္ အစုိးရစစ္တပ္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ႒ာနခ်ဳပ္ (စကခ-၅)လက္ေအာက္ခံ ေျချမန္တပ္ရင္း (ခမရ -၅၄၃) အဖဲြ႔၀င္မ်ားသည္ KNLA တပ္မဟာ(၅) သတ္မွတ္ရာနယ္ေျမသို႔ ၀င္လာသည့္အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကအဲန္အယ္လ္ေအ တပ္မဟာ(၅)မွ ပဒုိေစာဖါးေ၀ၚက ေျပာသည္။

၎က “က်ေနာ္တုိ႔ သတ္မွတ္ထားတာက ကားလမ္းနဲ႔ ကိုက္ ၁၀၀ေက်ာ္ရင္ ၀င္လာလုိ႔မရဘူး။ အခု ျဖစ္တဲ့ေနရာက ကိုက္ ၃၀၀ ေက်ာ္တဲ့ေနရာျဖစ္တယ္။ မိနစ္ပုိင္းပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က သုံးေလးေယာက္ပဲပါတယ္။ အဲဒီမွာ ၁ေယာက္ေသတယ္။ ၁ေယာက္ ဒဏ္ရာရတယ္။ ရန္သူဘက္ကေတာ့ မသိရဘူး။ ေျပာခ်င္တာက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းတဲ့အခါမွာ ပစ္ခတ္မႈ ေတြ မျဖစ္သင့္ဘူး”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၅)မွ ဗဟိုသို႔ တင္ျပထားကာ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္ သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္အေပၚ ကရင္ျပည္နယ္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္လြင္က “ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ ကိုပဲ က်ေနာ္ေျပာႏုိင္မယ္တူတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ က်ေနာ္လည္း သိပ္သတင္းမရဘူးဗ်။ ေတာင္ ပုိင္းနယ္ေျမဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ နည္းနည္းလွမ္းတယ္။ ေတာင္ပုိင္းတုိင္းနဲ႔ ဦးေရာဂ်ာခင္(ပဒုိေစာေရာဂ်ာခင္)တုိ႔ စကားေျပာျဖစ္ တာေတာ့ရွိတယ္။ ေတာင္ပုိင္းတုိင္းနဲ႔ ဖထီးေရာဂ်ာတုိ႔ ဖုန္းခ်ိတ္ၾကတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ သူတုိ႔ ေျဖရွင္းလုိ႔ ရမယ္နဲ႔တူတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဖာပြန္ခ႐ုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ ခုိမူပေလာအုပ္စု၊ ၀ါ့ကေလ့လုစခန္းရွိ စကခ(၈) လက္ေအာက္ခံ ခမရ(၄၁၀)တပ္ရင္းက လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ရက္ႏွင့္ ၂၂ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေတာင္ယာခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းေနသည့္ ရြာသားမ်ားအား လက္နက္ႀကီးမ်ား ျဖင့္ လွမ္းပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔အစည္း(KHRG)က ဆိုသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ရက္ေန႔ကလည္း KNLA တပ္မဟာ(၆)ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF) အမွတ္(၁၀၂၂) တပ္ရင္း မွ တပ္သားအခ်ိဳ႕ ပစ္ခတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ရာ KNLA ႏွင့္ BGF ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ က်ဆံုး၊ ဒဏ္ရာရမႈမ်ားရွိခဲ့သလို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ဒံုၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ အဇင္းေက်းရြာအနီးတြင္ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA)မွ တပ္မႉး ေဟာင္း ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာဆန္းေအာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ စကခ(၁၃) လက္ေအာက္ခံတပ္တို႔ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။

ေကအိုင္စီ - KIC News
http://kicnews.org/

ေက်ာင္းသားသပိတ္ကုို သံဆူးႀကဳိးခ် တားဆီးပဲခူးတုိင္း လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမ ဗိမာန္ ဘုန္ႀကီး ေက်ာင္းေရွ႕ ထုိင္သပိတ္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဒီကေန႔ မနက္မွာ သံဆူးႀကဳိးေတြခ်ၿပီး လုံျခံဳေရး အင္အား ပိုမုိ တင္းက်ပ္ ခ်ထားတယ္လုိ႔ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီက ကုိမင္းမင္းေဇာ္က ေျပာပါတယ္။

“ဒီေန႔အေျခအေနက မေန႔က အခင္းအက်င္းပုံစံနဲ႔မတူေတာ့ဘူး။ ရဲက တားတဲ့ပုံစံက သံဆူးႀကဳိးေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ေရွ႕ မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္တည့္တည့္မွာ လာခ်တာေတြရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး မေန႔က သူတုိ႔ေနာက္ကေနၿပီး ျပည္သူေတြ၀န္းရံတဲ့ေနရာကုိ သူတုိ႔ရဲကားေတြ အစီးစီးထပ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူမွ ၀င္လုိ႔မရေအာင္၊ ျပည္သူတေယာက္မွ ရဲကုိတားလုိ႔မရေအာင္ ဒီဘက္ကုိလာၿပီး လုံး၀ ေဖာက္ထြက္လုိ႔မရေအာင္ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိး သူတုိ႔ဘက္က ဖန္းတီးထားတယ္။”

မေန႔တုန္းကလည္း ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႕ဆုံ ညႇိႏႈိင္းရာမွာလည္း ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆုိထားတဲ့အခ်က္ ၈ ခ်က္ကို အစုိးရက မလုိက္ေလ်ာေပးတဲ့အတြက္ ဒီကေန႔မွာ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြ အစာငတ္ခံဆႏၵျပပြဲကုိ ပုံစံက်က်နဲ႔ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္မယ္လုိ႔လည္း ကုိမင္းမင္းေဇာ္က ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔က အခု ဒီမွာရွိတဲ့ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔အတူ က်ေနာ္တုိ႔ဒီဘက္က အသုတ္လုိက္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမယ္။ ပထမ ရက္ ၁၀ ေယာက္၊ ဒုတိယရက္လည္း ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္၊ ေနာက္၂ ရက္ ၃ ရက္ၾကာမွာ ဒုတိယအသုတ္ထြက္ရင္ထြက္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီဟာကုိ လုိက္ေလ်ာမႈ မေပးမခ်င္း အစာငတ္ခံဆႏၵျပပြဲကို ပီပီျပင္ျပင္လုပ္မယ္။”

မေန႔တုန္းက အစာငတ္ခံဆႏၵျပပြဲကို အားလုံးလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ဒီလုိလုပ္ရင္ အားေတြေလ်ာ့ နည္းမွာစုိးရိမ္တဲ့အတြက္ အခုလုိ အသုတ္လုိက္ျပန္ခြဲတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဒီကေန႔ထုတ္တဲ့ အစုိးရသတင္းစာမွာေတာ့ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕က သပိတ္စစ္ေၾကာင္းအဖြဲ႔ကုိ လူစုခြဲဖုိ ေဖ်ာင္းဖ်ေပမယ့္ ေက်ာင္းသားေတြလက္မခံဘူးလုိ႔ ေရးသားထားပါတယ္။

By ေနာ္ႏိုရင္း(ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no

ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦး ဗုဒၶပုံကို မဖြယ္မရာျပဳ ၊ ျမန္မာမွာ ေထာင္က်ခံရႏိုင္

Philip Blackwood (Credit: AFP) 
ျမန္မာႏိုင္ငံက ​အရက္ဘားတစ္ခုမွာ ​အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ​နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသား ​တစ္ဦး ​ဗုဒၶဆင္းထုေတာ္ကို ​မဖြယ္မရာ ​ျပဳတဲ့အတြက္ ​အျပစ္ေပးခံရမယ့္ ​အေနအထား ​ရွိေနပါတယ္။

Philip ​Balckwood ​ဟာ ​VGastro ​ဘားရဲ့ ​မန္ေနဂ်ာျဖစ္ၿပီး ​အခုေလာေလာဆယ္ ​ျမန္မာႏိုင္ငံသား ​ဘားပိုင္ရွင္အျပင္ ​တျခား ​ျမန္မာ ​မန္ေနဂ်ာ ​တစ္ဦးနဲ႔အတူ ​အင္းစိန္ေထာင္မွာ ​ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ​ဒီဇင္ဘာလတုန္းက ​ဗုဒၶဆင္းထုေတာ္ကို ​DJ ​နားၾကပ္တပ္ဆင္ေပးထားတဲ့ ​ဓာတ္ပုံကို ​ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚ ​တင္ခဲ့ရာက ​တရားစြဲခံရတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ဘားပိုင္ရွင္ ​ဦးထြန္းသူရိန္နဲ႔ ​မန္ေနဂ်ာ ​ထြဋ္ကိုကိုလြင္တို႔ကေတာ့ ​အဲဒီ ​ဓာတ္ပုံကို ​သူတို႔ ​မတင္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ​အျပစ္မရွိဘူးလို႔ ​ထြက္ဆိုေနပါတယ္။

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသားကေတာ့ ​အဲဒီ ​ဓာတ္ပုံကို ​တင္မိခဲ့တယ္လို႔ ​ဝန္ခံထားေပမယ့္ ​အရက္ကို ​ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ​ေရာင္းေနတယ္ ​ဆိုတာကို ​ေၾကာ္ျငာလိုျခင္းသာ ​ျဖစ္ၿပီး ​ဗုဒၶရုပ္ပြားကို ​ပ်က္ရယ္ျပဳလိုတဲ့ ​ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ​တင္ခဲ့တာ ​မဟုတ္ဘူးလို႔ ​ကာကြယ္ထြက္ဆိုထားပါတယ္။

ဒီအမႈမွာ ​အျပစ္ရွိတယ္လို႔ ​ထင္ရွားရင္ေတာ့ ​ဘာသာေရးဥပေဒအရ ​ေထာင္ဒဏ္ ​၄ ​ႏွစ္အထိ ​က်ခံရႏိုင္ပါတယ္။

အမႈကို ​လာမယ့္ ​မတ္လ ​၁၇ ​ရက္ေန႔မွာ ​စီရင္ခ်က္ ​ခ်မယ္လို႔လည္း ​သိရပါတယ္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚ ​တင္ထားတဲ့ ​ဓာတ္ပုံကို ​ျပန္လည္ဖ်က္လိုက္သလို ​VGastro ​ဘားကိုလည္း ​ပိတ္ခ်ထားလိုက္ၿပီလို႔ ​သိရပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese
အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္း အပုဒ္ (၅၀)

 

30 Days Stats

Sponsors

 

သင္ရဲ႕မိတ္ေဆြေတြ ဘာေတြဖတ္သလဲ စိတ္ဝင္စားသလဲ

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

အဂၤလိပ္သတင္းမ်ား